Trafikkmeldinger: Deler av E6 sperret etter at rev stakk av med hode til trafikkoffer by Mediehuset 5080