Nyhetsoppdatering fra 5080s nyhetsradio, i studio Geir Brede

Markedssosiolog tror tigging kan være skadelig for Rom-folkets omdømme