(foto: flickr.com/clarebatemanking)

Utdrag fra Aktuell Uke 19
Rapport fra Cannes by 5080podcast

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.

Kjøp 5080-boken «5080 Krønike – vol 1» (trykk på bildet og få tilsendt i posten):