(foto:flickr.com/20792787@N00)
(foto:flickr.com/20792787@N00)

Regjeringen bekrefter.

Dokument 5080s glimrende journalist Sturle Pedersen oppdaget på søndag det reneste vås på regjeringens nettsider, under artikkelen «Et rettferdig skattesystem»:

«Hadde ikke skatten på arbeid blitt senket, ville det fortsatt vært både mulig og for mange svært lønnsomt å utnytte forskjeller i marginal­skatten på arbeid og aksjeinntekt.»

Pedersen ringte så på opp til regjeringen for å konfrontere dem med denne våsete setningen:

Første telefonsamtale:

[audio:http://dl.getdropbox.com/u/604135/Regjering%201.mp3]

Her er følger e-mailkorrespondansen mellom 5080s redaktør, Markus Johansen, og regjeringen:

Mail 1 – fra Dokument 5080:

Emne: vås-skup

Hei, refererer til tlf-samtale, 25. august, ang vås på deres nettsider.

Som vår glimrende journalist, Sturle Pedersen redegjorde for, på en forbilledlig og klar måte, kan vi dokumentere det reneste vås på deres nettsider:

Under artikkelen «Et rettferdig skattesystem», (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2009/et-rettferdig-skattesystem.html?id=574246) står følgende formulering:

«Hadde ikke skatten på arbeid blitt senket, ville det fortsatt vært både mulig og for mange svært lønnsomt å utnytte forskjeller i marginal­skatten på arbeid og aksjeinntekt.»

Hvordan vil dette kunne være lønnsomt? Det kan det ikke, og vi har dermed gjort et såkalt vås-skup.

Vi vil gjerne at dere bekrefter at vi har gjort et slikt vås-skup, med mindre dere kan forklare hvordan det vil være lønnsomt å utnytte høy skatt på arbeid (Det kan dere ikke).

Mvh

Ansvarlig redaktør i 5080 Dokument, Markus Johansen

(foto:flickr.com/34525777@N02)
(foto:flickr.com/34525777@N02)

Mail 2 – svar fra regjeringen

Hei Markus

Vi merker oss at 5080 er utnevnt til norsk humors framtid av Are Kalvø. Det står det respekt av. At dere retter oppmerksomheten mot det norske mediebildet er også et engasjement vi har sans for. Antydningen om at det skulle forekomme «vås» på våre nettsider kan vi imidlertid ikke la stå uimotsagt. Under følger derfor et svar på påstanden deres om vås:

Før skattereformen ble lønnsinntekter skattlagt hardere enn næringsinntekter og spesielt kapitalinntekter. For personer som arbeidet i sin egen virksomhet, bestemte den såkalte delingsmodellen hvor mye av overskuddet som ble skattlagt som arbeidsinntekt, og hvor mye som bare ble skattlagt som kapitalinntekt. Disse sjablonreglene var kompliserte og omstridte. Hovedproblemet var at det var mye å tjene på å tilpasse seg slik at man verken ble skattlagt som lønnstaker eller etter delingsmodellen. I stedet fikk man overskudd som egentlig var betaling for arbeidsinnsats, skattlagt som kapitalinntekt til langt lavere sats. Det er grunn til å tro at slik skattetilpasning hadde et betydelig omfang. Lønnsomheten av slik skattetilpasning var stor, men lønnsomheten ble i stor grad eliminert som følge av innføring av skjermingsmetoden, kombinert med reduksjon i de høyeste skattesatsene på lønnsinntekter.

Etter skattereformen ble det altså liten forskjell mellom de høyeste marginalskattesatsene på aksjeinntekter, næringsinntekter og lønnsinntekter. Hvis man isteden kun hadde økt skatten på kapital (samtidig med at delingsmodellen ble fjernet), og ikke senket marginalskattesatsene på arbeid, ville resultatet blitt en fortsatt betydelig forskjell i marginalskatt mellom arbeid og kapital. Dette ville gitt motivasjon for skatteytere til å tilpasse seg vekk fra den høyere skatten på arbeid ved å opprette et eget selskap. Denne muligheten vil være størst for folk i privat næringsliv og i frie yrker, og gjennomgående ville det være dem med høyest inntekt som ville hatt de største fordelene og mulighetene til å tilpasse seg slik.

Vennlig hilsen
Dorte Drange

Mail 3 – svar fra Dokument 5080

Hei, Dorte!

Takk for lange setninger og unødvendig komplisert svar.

5080 ønsker også å takke regjeringen for å ha bekreftet våre påstander om vås.

Det er utvilsomt riktig at næringslivsfolk vil få motivasjon til å til å «…tilpasse seg vekk fra den høyere skatten på arbeid ved å opprette et eget selskap.»

Men ved å senke skatt på arbeid ned på samme nivå som dere er redd for at næringslivsfolk skal skatte fra, oppnår dere ingenting. De vil skatte fra samme nivå, uansett – med både høy og lav arbeidsskatt. Vennligst bekreft dette, og dermed bekreft deres eget vås.

Mvh

Markus

Mail 4 – svar fra Dokument 5080

28. august kl 1400, legges hele korrespondansen ang våset på regjeringens nettsider ut for offentligheten.

Ønsker dere å tilføye noe, må dere gjøre det før 28. august, kl. 14. 30

Hadde fristen vært på en søndag, hadde fristen blitt flyttet til nærmeste virkedag som er mandag.

Mvh

5080-redaksjonen

Siste og avgjørende telefonsamtale: Hvem vinner?

Som de redelige journalistene vi er, valgte vi, på tross av manglende svar fra regjeringen, å gi dem en siste sjanse til å svare for seg:

[audio:http://dl.getdropbox.com/u/604135/Regjering%202.mp3]