(foto:flickr.com/mag3737)

(foto:flickr.com/mag3737)

Hjelper mot alt fra hovne bihuler til kreft.

NAVs medisinske forskerteam har utarbeidet en mirakelkur mot de fleste sykdommer nordmenn lider av. Resepten er like enkel som den er genial: Hver 14. dag skal sykemeldte fylle ut et meldekort til NAV.

- Gjennom faste rutiner vil de syke rutine seg friske. Dette vil hjelpe mot alt fra hovne bihuler til kreft, sier NAV-forsker Gustav Øyjorden.

Tankeeksperimenter som NAV har gjennomført viser at rutiner er den beste måten å bli frisk på. Håpet er også at rutinekravene vil styrke selve NAV-institusjonen.

- Rutinemessig egenrapportering fra brukerne, vil gjøre at NAV også utvikler rutiner, noe vi sårt trenger. I det minste tror vi at sterkere kontroll av syke, vil veie opp for manglende kontroll innad i NAV, forklarer Øyjorden.

Meldekortet kan enkelt fylles ut på nettet. For dem som ikke har tilgang til nett, har NAV planen klar:

- Syke som ikke har nett kan skaffe seg nett. Dette vil gi incentiv til å komme seg opp av sykesengen, og ut i butikken. Spesielt mange sterkt funksjonshemmede trenger sterke incentiver til å holde seg i aktivitet.